Donderdagavond 19 mei jongstleden is er door 28 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5391 punten was Gerrie Vinke die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 6 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Yvonne Stobbelaar 5358, Karl Veneman 5171, Gert Drost 4920, Aart Krooneman 4912, Wim Ruitenberg 4840 en Jenny Pannekoek 4839.

Dinsdagavond (in verband met Hemelvaartsdag) 24 mei aanstaande ie er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ‘t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750 of Gert Drost 038 8506316.