Na deze ledenvergadering zijn wij als S.V. ‘t Harde weer “bij” met de ledenvergaderingen. Afgelopen maandag waren er wederom 2 ledenvergaderingen in één gedaan. De najaarsledenvergadering met daarin de financiële verantwoording en jubilarissen is gecombineerd met de voorjaarsledenvergadering, waarin traditioneel getrouw het nieuwe verenigingsplan en begroting voor het komende seizoen gepresenteerd wordt.

Opening:

Er waren 60 leden aanwezig op de ledenvergadering en de voorzitter trapte klokslag 20.00 uur af met zijn opening. Een opening waarin vooral de sponsoren, de gemeente Elburg en alle leden en supporters bedankt werden voor de prettige samenwerking. Ook werd het proces tot het komen van een kunstgrasveld op het pupillenveld geduid.

Financieel:

De penningmeester heeft de financiële verantwoording over het seizoen 2020-2021 afgelegd en zowel de leden als de kascontrole hebben décharge verleend over de positieve cijfers.

Wel moet er geanticipeerd worden op de verwachte duurdere gas, water en elektrarekeningen voor het komende seizoen, daarom is er een contributieverhoging doorgevoerd. Ook de kantineprijzen zullen stijgen in verband met de verhoogde inkoopprijzen.
De aanwezig leden hebben ook een financieel akkoord gegeven over de verbouwingsfase waar de vrijwilligers nu mee bezig zijn.

Bestuursverkiezingen:

Dit keer waren er geen verkiesbare plekken voor bestuursleden. Dit komt het komende najaar weer. Daarbij de uitdaging om vervanging te vinden voor Gijs van de Ridder (voetbalzaken), Richard Bossenbroek (leden) en Marianne van de Schootbrugge (ondersteuning bestuur). Dit moet met nog de nodige andere vacatures de komende periode ingevuld gaan worden.

Doelstellingen:

Buiten de financiële cijfers werden ook de doelstellingen voor het seizoen 2022-2023 gepresenteerd. Deze doelstellingen zijn per commissie verwoord in het verenigingsplan, versie 7.0. Deze verenigingsplan kunnen de leden rustig nalezen, want het document staat op de website onder rubriek publicaties.

Jubilarissen:

Het mooiste onderdeel van de ledenvergadering is altijd de huldiging van jubilarissen. Helaas konden er door omstandigheden een aantal jubilarissen niet aanwezig zijn. Maar er waren nog voldoende jubilarissen aanwezig om te huldigen. Voor alle jubilarissen had de voorzitter een woordje, waarin zijn of haar carrière werd doorgenomen.

25 jaar: Henk Elskamp, Henry van Dragt, Dinand Dekker, Michiel Vlijm, Roy Hoekert, Gerda Brink, Sjaak Vellekoop, André van Egteren, Juval Willemsen & Evert Grootkarzijn

35 jaar: Wilco Oosterbos, Rick Veldkamp & Dries van de Schootbrugge

40 jaar: Arjan Elskamp, Lambert Pompert & Bennie Stobbelaar

60 jaar: Kees Lokhorst & Aart Akster

65 jaar: Gerard Drenth

Als laatste was er natuurlijk de rondvraag, deze vragen zijn benoemd en worden meegenomen binnen het hoofdbestuur en terugkoppeling zal volgen voor of tijdens de volgende najaarsledenvergadering in 2022.

Tijdens de sluiting wenst de voorzitter een ieder een goed, gezond en sportief einde van het seizoen.