Het bestuur van S.V. ‘t Harde wil u allen graag uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Aanvang: 20.00 uur
Voor wie: Alle leden van S.V. ’t Harde

1) Opening

 • Voorzitter zal de algemene ledenvergadering openen middels een openingsspeech, incl. de algemene mededelingen

2) Vaststellen agenda

 • Agenda van de algemene ledenvergadering zal voor definitief vastgesteld worden

3) Notulen vorige vergadering d.d. 20 september 2021

 • Vaststellen notulen vorige algemene ledenvergadering van 20 september 2021

4) Inkomende / uitgaande stukken

 • Geen inkomende / uitgaande stukken

5) Bestuursverkiezingen

6) Jaarverslag penningmeester

 • Penningmeester zal de financiële stukken van het seizoen 2020-2021 met de algemene ledenvergadering doornemen.
 • Financiële verantwoording bouw

7) Verslag kascontrole en verkiezing kascontrole

 • Kascontrole is gedaan door dhr. B. Jeensma en dhr. A. van Os, zij zullen hun bevindingen kenbaar maken aan de algemene ledenvergadering
 • Verkiezing kascontrole voor het boekjaar 2021 – 2022.

8) Vaststellen begroting 2022 – 2023

 • Penningmeester zal de begroting 2022 – 2023 presenteren
 • Kantineprijzen
 • Contributie

9) Jaarverslag secretaris (update verenigingsplan)

 • Secretaris zal de doelstelling voor het huidige seizoen kenbaar maken a.d.h.v. nieuw verenigingsplan

10) Pauze

 • Indienen vragen voor rondvraag bij secretaris

12) Huldigen jubilarissen

 • Voorzitter zal de jubilarissen

13) Rondvraag

 • Vragen, welke zijn ingediend bij de secretaris, worden door het hoofdbestuur beantwoord.

14) Sluiting

 • Voorzitter zal de algemene ledenvergadering sluiten.