Donderdagavond 28 april jongstleden is er door 26 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de hoge score van 5985 punten was Aart Krooneman die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 6 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Ben Schoots 5797, Wijnand Kooijmans 5642, John Koning 5567, Wim Ruitenberg 5438, Gert Drost 5053 en Henry Schraven 5045.

Donderdagavond 5 mei aanstaande ie er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ‘t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750 of Gert Drost 038 8506316.