Donderdagavond 21 april jongstleden is er door 28 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5431 punten was Arie Paauwe die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 6 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen Ep Vinke 5333. Huib Bruijnes 5202, Peter van der Burg 5195, Anton van der Biezen 5156 en Yvonne Stobbelaar en Gerrie Vinke 5122.

Donderdagavond 28 april aanstaande ie er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ‘t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750 of Gert Drost 038 8506316.