Donderdagavond 14 april jongstleden is er door 26 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.
Met de score van 5889 punten was Jenny Pannekoek die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 6 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen Jan van Heerde 5694, Anneke Koning 5391, Albert van Egteren 5289, Hendrik Jan Groothuis 5260, Wijnand Kooijmans 5202 en Dirk Jan ter Velde 5126.
Donderdagavond 21 april aanstaande ie er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ‘t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750 of Gert Drost 038 8506316.