Donderdagavond 31 maart jongstleden is er door 22 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5483 punten was Gerrie Vinke die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 5 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Henry Schraven 5400, Dirk Fransman 5253, Yvonne Stobbelaar 5226, Jan van Heerde 5186 en Albert van Egteren 5170.

Donderdag 7 april aanstaande is er weer klaverjassen in de kantine aan de Bovenweg 8 in ’t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750 of Gert Drost tel. 038 8506316.

Dit zijn de namen van de 10 prijswinnaars, met hun puntenaantallen, van de 2e zeswekelijkse periode van het seizoen 2021-2022, met 28 leden in kompetitie: Dirk Fransman 21.072, Willem Sluijter 20.298, Ep Vinke 20.241, Wim van Es 20.126, Huib Bruijnes 19.934, Sander van de Veen 19.900, Gert Drost 19.897, Hendrik Jan Groothuis 19.676, Karl Veneman 19.580 en Wim Ruitenberg 19.547.