Donderdagavond 17 maart jongstleden is er door 29 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5765 punten was Huib Bruijnes die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 6 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Hendrik Jan Groothuis 5576, Yvonne Stobbelaar 5138, Willem van Suijdam 4992, Wim van Es 4946, Fred Hagen 4888 en Aart Krooneman 4860.

Donderdagavond 24 maart aanstaande ie er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ‘t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750 of Gert Drost 038 8506316.