Donderdagavond 10 maart jongstleden is er door 32 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.
Met de zeer hoge score van 6095 punten was Wim Ruitenberg die avond veruit de beste. Dit zijn de namen van de andere 7 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: John Koning 5429, Peter Ekkel 5329, Dirk Fransman 5345, Wim van Es 5219, Hendrik Jan Groothuis 5157, Willem Sluijter 5146 en Karl Veneman 5044.
Donderdagavond 17 maart aanstaande ie er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ‘t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750 of Gert Drost 038 8506316.