Met in acht neming van de huidige Corona maatregelen is de kantine zaterdag 18 december gewoon weer geopend tot 17:00 uur.

‘s Ochtends staan er vanaf 08:30 weer diverse wedstrijden voor de jeugd op het programma. ‘s Middags is het programma beperkter maar is de kantine wel geopend tot de verplichte sluitingstijd van 17:00 uur.

U dient, net zoals de afgelopen weken, wederom in het bezit te zijn van een geldige QR code om de kantine in te mogen komen. In de kantine gelden uiteraard de gangbare Corona maatregelen zoals een verplichte zitplaats en 1,5 meter.