Donderdagavond 11november jongstleden is er door 28 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5437 punten was Jakob Berghorst die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 6 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Dirk Jan ter Velde 5443, Sander van de Veen 5351, Gert Drost 5151, Ben Schoots 4957, Huib Bruijnes 4873 en Gerrie Vinke 4872.

De datum voor de volgende klaverjasavond in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde is afhankelijk van de coronamaatregelen die de komende tijd van kracht worden. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 06 11300750 of Gert Drost 038 8506316.