Na 22 maanden heeft het bestuur weer een algehele ledenvergadering gehouden. Door allerlei coronaregels zijn er ledenvergaderingen uitgesteld en uiteindelijk niet doorgegaan. Op 20 september hebben wij een inhaalslag gemaakt om een 2-tal ledenvergaderingen te combineren.

Er is nu financiële verantwoording over het seizoen 2019-2020 afgelegd. Ook is het nieuwe verenigingsplan en begroting voor dit seizoen gepresenteerd, iets wat wij normaliter in het voorjaar doen.

In november houden wij weer een ledenvergadering, daarbij leggen wij als bestuur onze verantwoording over het seizoen 2020-2021 af. Dan zijn wij weer geheel bij en hopen wij weer het normale tracé van voorjaars- en najaarsledenvergadering te kunnen houden.

Positieve cijfers
Tijdens de laatste ledenvergadering zijn de positieve financiële cijfers over het seizoen 2019-2020 gepresenteerd. Uiteraard met accountantsverklaring en goedkeuring kascommissie. Onze dank hierbij gaat uit naar alle leden en sponsoren die ons zijn blijven steunen om positieve cijfers te kunnen schrijven. Ook de steun van de gemeente Elburg, KNVB en landelijke overheid heeft onze cijfers positief beïnvloed, daar zijn wij een ieder erg dankbaar voor!

Ook werd er alvast medegedeeld dat over het seizoen 2020-2021 positieve financiële cijfers geschreven zijn. Een goede ontwikkeling waar wij als vereniging dankbaar voor zijn.

Doelstellingen
Buiten de financiële cijfers werden ook de doelstellingen voor dit seizoen gepresenteerd. Deze doelstellingen zijn heel simpel: zorgen dat onze organisatie verder uitgebreid wordt met vrijwilligers, zodat taken over meerdere schouders verdeeld worden en wij als organisatie minder kwetsbaar worden. Ook zal de renovatie van het sportpark verder gaan.

Jubilarissen
Het mooiste onderdeel van de ledenvergadering is altijd de huldiging van jubilarissen. Helaas konden er door omstandigheden maar de helft van de jubilarissen van 2020 gehuldigd worden. De andere helft willen wij weer meenemen met de jubilarissen van 2021.
De gehuldigden van 2020 zijn:
25 jaar: Gert Dekker, Henry van ‘t Ende en Jan Berghorst.
40 jaar: Willem Berghorst en John Reurink

Bestuursverkiezingen
Ook waren erg nog bestuursverkiezingen, Hans Timmers (facilitair) en John Reurink (voorzitter) gaan voor weer een termijn van 3 jaar.
Gijs van de Ridder heeft inmiddels 6 jaar in bestuur gezeten en heeft aangegeven niet nog een termijn van 3 jaar aan te willen gaan en blijft nog 1 jaar bestuurslid voetbalzaken. Michiel Vlijm is ook herkozen als secretaris, maar heeft aangegeven dat hij in deze periode wil kijken of er opvolging geregeld kan worden.
Al met al is de continuïteit geborgd en gaat het bestuur verder met het uitvoeren van gekozen beleid en zal waar nodig op zoek gaan naar opvolging binnen het hoofdbestuur.