Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld kan het kaartseizoen 2021-2022 van de Klaverjasklub “S.V. ‘t Harde” beginnen en wel op donderdag 30 september aanstaande. Ingaande die datum wordt er elke donderdagavond tot begin juni 2022 door de leden van die klaverjasklub geklaverjast in de gezellige kantine van de sportvereniging ’t Harde op sportpark “Schenk”, aan de Bovenweg 8 in ‘t Harde.

Elke donderdagavond, dit seizoen behalve in de “Hemelvaartsdagweek” (dan wordt er een alternatieve avond gezocht!), wordt er geklaverjast om de “weekprijzen”. Er is minimaal 1 prijs per 4 deelnemers. Ook is er weer een seizoenskompetitie waarvan de inhoud later in het seizoen bekend gemaakt zal worden. Die zal bestaan uit een aantal periodes, waarvoor telkens de 4 beste weekresultaten meetellen. Dit gaat dan om de zogenaamde “periodeprijzen”, waarvan er 10 per periode zijn. Aan het eind van het seizoen wordt de seizoensranglijst opgemaakt, waarvoor de 5 beste perioderesultaten meetellen. De “Top-3” van het seizoen wordt dan tijdens de afsluitende “feestavond” in juni 2022 met een prijs “in het zonnetje gezet”.

Op elke speelavond worden er 3 rondes gespeeld volgens het zogenaamde “Amsterdamse” systeem, er wordt direkt troef gemaakt door degene die aan de voorhand zit. Voor elk van de 3 rondes wordt opnieuw geloot voor de tafelindeling.

Nieuwe leden zijn op elke speelavond van harte welkom in de kantine aan de Bovenweg 8 in ‘t Harde, waar telkens getracht zal worden om om 19.45 uur met het kaarten te beginnen.

De seizoenskontributie bedraagt ook dit seizoen het symbolische bedrag van € 1,50 per persoon, terwijl per speel-avond dit seizoen € 4,- per deelnemer moet worden ingelegd.

Het bestuur hoopt dat het seizoen 2021-2022 weer erg sukses-vol wordt en verwacht elke speelavond veel (nieuwe) leden aan de inschrijftafel te mogen begroeten in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ‘t Harde.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij: Peter van der Burg, tel. 06 11300750, Arris Klein, tel. 0525 651669 of Gert Drost, tel. 038 8506316.