Dinsdagmiddag 20 april bereikte ons het droevige bericht dat Astrid Kraak op 60-jarige leeftijd is overleden. Astrid Kraak was sinds 1992 lid van S.V. ’t Harde, maar daarvoor was zij al veelvuldig op het sportpark te vinden. Astrid heeft veel vrijwilligerswerk gedaan voor de vereniging, waarbij zij twee decennia lang in diverse commissies zitting had.

Begin jaren 90 werd er een nieuw clubblad binnen de vereniging opgezet: De Inswinger. Vanaf het begin heeft Astrid een groot aandeel in het realiseren van dit clubblad gehad. Niet alleen zorgde zij ervoor dat er voldoende tekst vanuit de commissies of besturen aangeleverd werd, maar ook het samenstellen en het zorgdragen voor drukwerk en verspreiding regelde Astrid. Dertig jaar geleden was De Inswinger een heel belangrijk middel om als vereniging met alle leden te communiceren.

Gezelligheid stond bij Astrid hoog in het vaandel. Bij ieder feestje binnen de vereniging was zij aanwezig. Wanneer er een microfoon in de buurt was, dan wist je dat het duo Astrid & Marry ging optreden. Deze gezelligheid vertaalde Astrid ook naar de recreatiecommissie, waarin ze vele jaren zitting had. Ieder jeugdlid in de jaren negentig en zero’s kan zich de vossenjachten, familiedagen en andere prachtige evenementen voor de jeugd wel herinneren. Voor vele leden en oud-leden zijn dit nog steeds mooie herinneringen.

Astrid nam altijd veel hooi op de vork, maar buiten deze commissies stond zij ook nog met regelmaat achter de bar, en bij evenementen zorgde zij voor de catering. De laatste jaren was Astrid wat minder bij het vrijwilligerswerk betrokken, maar gelukkig was ze nog met regelmaat op ons sportpark te vinden. Met vele leden werden dan mooie herinneringen opgehaald om ondertussen de wedstrijden van het eerste elftal te bekijken.

Helaas is deze tijd nu voorbij en gaan wij als vereniging mooie herinneringen aan Astrid ophalen. Op een veel te jonge leeftijd is zij komen te overlijden. Dit bericht kwam afgelopen dinsdag erg hard aan binnen de vereniging. Wij zijn Astrid veel dank verschuldigd voor al het werk dat zij belangeloos voor de vereniging gedaan heeft.

Onze gedachten gaan uit naar haar partner Theo en de kinderen en kleinkinderen. Wij willen hen, en ook de overige familieleden, naasten en vrienden, sterkte wensen in deze moeilijke periode.

Hoofdbestuur S.V. ‘t Harde