Sinds 2015 is S.V. ’t Harde haar accommodatie aan het verbouwen. De reeds verbouwde en gerenoveerde ruimtes zijn geheel conform de normen van de huidige tijd gebouwd. De gevels en daken zijn goed geïsoleerd. Niet alleen bouwkundig werken wij met de juiste materialen, ook qua installatie gebruiken wij de nieuwste duurzame basistechnieken. Denk hierbij aan lichtsensoren, ledverlichting, gescheiden verwarmen van ruimtes en een innovatief legionellabeheersysteem. Vanaf het voorjaar willen wij de laatste kleedkamers gaan opknappen, dan zijn de kleedkamers en bijbehorende ruimtes weer bij de tijd.

Wij zijn buiten de huidige verbouwingsplannen ook aan het kijken wat wij na deze verbouwingen moeten gaan oppakken. Denk hierbij aan het vervangen van de huidige veldverlichting naar ledverlichting. Ook is het wellicht een optie om zonnepanelen op het dak te plaatsen, hier is immers plek genoeg voor. Alleen willen wij dit soort dingen niet ondoordacht doen en hebben o.a. het onderdeel van zonnepanelen besproken in de werkgroep “duurzaamheid” binnen het lokaal sportakkoord. Daarbij kwam naar voren om een scan van de huidige situatie van onze accommodatie te maken qua duurzaamheid. Deze scans worden uitgevoerd door de “Groene Club”. Dit is een organisatie die onze vereniging volledig wil ontzorgen qua energiebeleid, zij hebben een vijfstappenplan ontwikkeld. Daarmee zorgen ze voor optimale begeleiding en het best haalbare financiële resultaat voor ons als S.V. ‘t Harde. Onderstaand de 5 stappen:

1) Energiescan
2) Opstellen plan van aanpak
3) Best value maatregelen
4) Financieel advies
5) Realisatie

Over 2 weken hebben wij weer een gesprek met een afgevaardigde van “De Groene Club”. Dan gaan wij verder met punt 2 van het stappenplan.

Een leuke bijkomstigheid tijdens het maken van deze scan, was dat wij de 1000ste vereniging zijn die meedoen met de “Groene Club”. Dit heeft de nodige PR voor ons als vereniging opgeleverd. O.a. de Stentor, Radio 1, dagblad Trouw en de KNVB hebben hier aandacht aan besteed. Deze items hebben wij bij dit bericht meegestuurd.

Via de reguliere communicatiekanalen houden wij de leden op de hoogte van de vorderingen t.a.v. duurzaamheid voor onze sportpark.

Hieronder vind je een QR code naar de radio uitzending op Radio 1 (vanaf minuut 21.30 ongeveer). Daarnaast een link naar een artikel van de Stentor en KNVB.

https://www.destentor.nl/regio/penningmeester-blij-milieu-blij-de-groene-club-helpt-sportverenigingen-met-energiebesparing-en-sv-t-harde-is-de-duizendste-in-het-rijtje~ad1ca779/