Onze Vleesactie loopt inmiddels 2 weken. De intekenlijsten zijn verspreid onder de teams en de eerste bestellingen druppelen binnen.

Inleveren lijsten
Deze lijsten kunnen tot en met 19 februari ingeleverd worden bij Wilco Palm, Vale Ouwelaan 132 in ‘t Harde. Betalingen kunnen contant, via een tikkie of per bank overgemaakt worden. Dit zal ook op de intekenlijsten vermeld staan.

Online bestellen
Je kan de bestelling echter ook gemakkelijk online doorgeven of per e-mail: voorzitter@svtharde.nl

Uitgifte
Op dinsdag 2 maart en woensdag 3 maart worden de producten uitgedeeld in de kantine tussen 17:00 uur en 19:00 uur.

Opbrengst voor verbouwing
De opbrengst van de actie wordt gebruikt ten behoeve van de verbouwingen die in de komende jaren plaatsvinden. De bedoeling is dat wij in het voorjaar weer verder gaan met de renovatie van onze gebouwen. Laten wij er met elkaar voor zorgen dat de opbrengst van deze actie hoog wordt.