Het bestuur van S.V. ‘t Harde wil u allen graag uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV is er voor alle leden van onze vereniging. Wij willen alle leden dan ook betrekken op hetgeen er zich afspeelt binnen de club. Dat kan op diverse manieren, maar de ALV is daarvan het meest direct en algemeen.

Dit jaar is, zoals een ieder weet, alles anders dan andere jaren. Wij zullen onze ledenvergadering moeten aanpassen conform de geldende regelgeving. Wij zullen de ledenvergadering online gaan organiseren.

In het voorjaar hebben wij onze ledenvergadering al moeten uitstellen, daarom hebben wij nu besloten om de ledenvergadering in deze bijzondere vorm nu wel te organiseren.

Agenda en link voor het online kunnen volgen van de ledenvergadering wordt later bekend gemaakt.

Namens het bestuur van S.V. ‘t Harde.