Beste leden van SV ’t Harde,

Hierbij willen wij onze dank uitspreken voor de vele blijken van medeleven die wij hebben mogen ontvangen na het plotseling overlijden van onze zoon, broer, zwager en vriend Lars.

De berichten op social media, de vele kaarten met persoonlijke herinneringen en mooie troostende woorden en de bloemstukken van bestuur, supportersvereniging, elftal genoten (ook van Sven en mij), trainers, begeleiders en ouders met wie wij gedurende vele jaren langs de lijn weer en wind hebben getrotseerd, hebben veel indruk op ons gemaakt.
Zo ook het bezoek van vrijwel de complete 1e elftal selectie uit de periode 2009-2015 aan de bij de Aeroclub Salland voor Lars ingerichte herdenkingsplek.

Het was en is voor ons van grote betekenis.

Erik en Inge Berendes,
Sven en Joana Berendes,
Marleen Kok.