Beste voetbal(st)ers, supporters, sponsoren en ouders, 

Het zijn bijzondere tijden voor een ieder. De maatregelen rondom Corona waren al best streng, sinds 1,5 week zijn de maatregelen veel strenger geworden. Deze nieuwe maatregelen hebben veel gevolgen voor het randgebeuren rondom de sport. Gelukkig heeft het nog geen gevolgen voor de basis; dat is en dat blijft het sporten, en bij ons dus het voetballen. Wij doen alles als vereniging om maar te zorgen dat wij ook kunnen blijven voetballen. Er is veel overleg met gemeente en KNVB om het belang van voetballen/sporten onder de aandacht te blijven houden. 

De nieuwe regels hebben wij al uitgeschreven in een protocol, dit protocol is ook weer onderaan toegevoegd (het bestaande protocol blijft natuurlijk ook van kracht). Wij willen een ieder nadrukkelijk vragen om deze regels ook op te volgen op ons sportpark. De hele zaterdag staan er coronawachten bij de entree. Zij zullen erop toezien dat er geen mensen op het sportpark komen, welke er niet mogen zijn. 

In het kort de belangrijkste regels, buiten de 1,5 meter afstandregel: 

  • Thuisteams geen supporters / ouders langs de lijn (uitgezonderd voetbalschool, JO8, JO9 en G-team). 
  • Uitteams: chauffeurs vallen onder begeleiding en mogen mee en kunnen langs de lijn staan. (kleine tip voor chauffeurs: neem thermoskan koffie/thee mee) en informeer bij bezoekende vereniging vooraf hoeveel er mee mogen het sportpark op. Dit kan teleurstellingen voorkomen. 
  • Verzamelen voor de uitwedstrijd is toegestaan op parkeerterrein, niet op het sportpark. 
  • Verzamelen voor thuiswedstrijd: kom zo laat mogelijk en ga gelijk de kleedkamer in/veld op. Het is niet toegestaan te kijken bij wedstrijden, welke op dat moment gespeeld worden. 

Op ons sportpark zullen uiteraard wel mensen aanwezig zijn. Dit valt onder de noemer “officials”. Dit zijn vrijwilligers die elke zaterdag een taak hebben en dit nu uiteraard ook moeten doen. Denk hierbij aan vrijwilligers in ontvangstruimte, scheidsrechters, TC, hoofdbestuur, fotografen, consul, etc. Ook zij zullen alleen hun of haar taak doen en daarna het sportpark weer verlaten. 

Wij als bestuur vinden deze situatie echt niet prettig, maar wij moeten er wel mee dealen. Daarom vragen wij ieders medewerking om de regels op te volgen. Ga over de regels geen discussie aan met de coronawachten. Deze regels zijn ook ons opgedrongen vanuit de overheid en wij doen niets anders om deze regels uit te voeren in de praktijk. Als er toch vragen zijn, stel ze per email aan: voorzitter@svtharde.nl. 

Voor wat het helpt zijn wij wel druk bezig om het belang van publiek bij voetbalwedstrijden te benadrukken bij de gemeente en KNVB. Een kantine hoeft dan niet open te zijn, maar het toelaten van een maximum aantal bezoekers, waarbij de 1,5 meter regel gehanteerd kan worden, moet in onze ogen gewoon mogelijk zijn. Wij zijn geen virologen uiteraard en zeker niet verantwoordelijk voor de regelgeving rondom Corona, maar wij willen ons hier wel sterk voor maken. Vooral omdat wij de afgelopen weken gezien hebben dat de spreiding rondom de velden (gericht op 1,5 meter maatregel) grotendeels wel goed ging.  

Voor de voetballers: geniet van het sporten, houdt je aan de regels en zorg met elkaar dat wij kunnen blijven voetballen. Voor de supporters/ouders/sponsoren, blijf geduld houden. Wij hopen jullie ook spoedig weer op het sportpark te kunnen begroeten. 

 

Aanvullende coronamaatregelen per 29-9-2020

Het kabinet heeft maandagavond 28 september een aantal extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze extra maatregelen zijn ingegaan op dinsdag 29 september 2020 en gelden minimaal voor de komende drie weken (20 oktober 2020). Sportactiviteiten als wedstrijden en trainingen blijven zoveel mogelijk doorgaan behalve dat de sportkantines gesloten zijn en publiek niet is toegestaan.

Wie is er welkom op sportpark Schenk? Op het publiek na zijn alle personen welkom die een rol hebben bij de organisatie van de wedstrijden/trainingen. Naast de spelers is dat de gebruikelijke bezetting van coaches, stafleden, officials, bestuursleden, vrijwilligers en/of chauffeurs.

Mogen ouders naar sportwedstrijden van kinderen komen kijken? Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Ik rijd mijn kind naar een training of thuiswedstrijd bij S.V. ‘t Harde. Mag ik blijven kijken? Nee. Als kinderen sporten op de eigen accommodatie dan vallen de chauffeurs niet onder de teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken naar de training/wedstrijd.

Ik rijd mijn kind (t/m 19 jaar) naar een uitwedstrijd. Als ik daar blijf tot wij weer terugrijden, ben ik dan een toeschouwer? Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdspelers (t/m 19 jaar) vallen de benodigde chauffeurs onder de teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.

Mogen er bij spelers met een beperking ouders/begeleiders aanwezig zijn bij een wedstrijd? Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een speler met een beperking mogen wel worden toegelaten op de sportaccommodatie.

Mogen er ouders/begeleiding aanwezig zijn bij de voetbalschool, JO8 en JO9? Ja, één ouder/verzorger mag aanwezig zijn bij de voetbalschool, JO8 en JO9.

Mogen teams zich bij uitwedstrijden verzamelen bij S.V. ’t Harde? Ja, dit is toegestaan op de parkeerplaats buiten de hekken. Het is niet toegestaan om te verzamelen op het sportpark zelf.

Mogen teams voorafgaand aan een wedstrijd een wedstrijdbespreking houden op sportpark Schenk? Ja. Teams welke een wedstrijdbespreking houden voor een wedstrijd verzamelen zich eerst bij de ingang van het sportpark en gaan gezamenlijk naar binnen én gaan direct naar de locatie waar de bespreking plaats moet vinden. Je kan niet blijven kijken naar een andere training/wedstrijd omdat je dan worden gezien als toeschouwers.

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van vier personen ook voor de sport? Nee. Sportbeoefening is hierop uitgezonderd. Een voetbalteam mag dus bij elkaar komen voor trainingen en wedstrijden. Voor en na afloop van de training/wedstrijd geldt de maximale gezelschapsgrootte van vier personen voor sporters vanaf 13 jaar.

Een ieder wordt verzocht na afloop van de training/wedstrijd zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten. Je kan dus niet blijven kijken naar een andere training/wedstrijd na afloop omdat je dan worden gezien als toeschouwers.

Is pers/media welkom bij wedstrijden op sportpark Schenk? Ja. pers/media mag aanwezig zijn bij een sportwedstrijd. Zij worden niet gezien als toeschouwers, maar als beroepsgroep die dit werk op dat moment niet thuis kan doen. Juist nu publiek in deze tijd de wedstrijd op locatie niet kan volgen, is verslaggeving extra belangrijk. Lokaal, regionaal en landelijk. Zodra pers de reacties na afloop heeft opgehaald bij de trainer/speler geldt dat zij, net als spelers en begeleiders de sportaccommodatie verlaten.

Voor welke niet horeca activiteiten kunnen de verenigingen de kantine wel gebruiken? De sportkantine kan gebruikt blijven worden voor verenigingsactiviteiten die ondersteunend zijn aan het voetbal. Denk hierbij aan:

  • Wedstrijdsecretariaat
  • Bestuurskamer
  • Operationeel commissie overleg
  • Eigen trainingen en cursussen (o.a. trainers, scheidsrechters)
  • Verenigingsrechtzaken (ALV’s etc.)

Hierbij is het uitgangspunt dat de horeca in de kantine gesloten blijft en er geen toeschouwers/publiek zich in de kantine begeven. Daarnaast gelden de algemene coronamaatregelen m.b.t. het aantal toegestane personen in binnenruimtes.