Het kabinet heeft maandagavond 28 september een aantal extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze extra maatregelen zijn ingegaan op dinsdag
29 september 2020 en gelden minimaal voor de komende drie weken (20 oktober 2020). Sportactiviteiten als wedstrijden en trainingen blijven zoveel mogelijk doorgaan behalve dat de sportkantines gesloten zijn en publiek niet is toegestaan.

Wie is er welkom op sportpark Schenk?
Op het publiek na zijn alle personen welkom die een rol hebben bij de organisatie van de wedstrijden/trainingen. Naast de spelers is dat de gebruikelijke bezetting van coaches, stafleden, officials, bestuursleden, vrijwilligers en/of chauffeurs.

Mogen ouders naar sportwedstrijden van kinderen komen kijken?
Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.

Ik rijd mijn kind naar een training of thuiswedstrijd bij S.V. ‘t Harde. Mag ik blijven kijken?
Nee. Als kinderen sporten op de eigen accommodatie dan vallen de chauffeurs niet onder de teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken naar de training/wedstrijd.

Ik rijd mijn kind (t/m 19 jaar) naar een uitwedstrijd. Als ik daar blijf tot wij weer terugrijden, ben ik dan een toeschouwer?
Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdspelers (t/m 19 jaar) vallen de benodigde chauffeurs onder de teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.

Mogen er bij spelers met een beperking ouders/begeleiders aanwezig zijn bij een wedstrijd?
Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een speler met een beperking mogen wel worden toegelaten op de sportaccommodatie.

Mogen er ouders/begeleiding aanwezig zijn bij de voetbalschool, JO8 en JO9 bij thuiswedstrijden?
Ja, één ouder/verzorger mag aanwezig zijn bij de voetbalschool, JO8 en JO9.

Mogen teams zich bij uitwedstrijden verzamelen bij S.V. ’t Harde?
Ja, dit is toegestaan op de parkeerplaats buiten de hekken. Het is niet toegestaan om te verzamelen op het sportpark zelf.

Mogen teams voorafgaand aan een wedstrijd een wedstrijdbespreking houden op sportpark Schenk?
Ja. Teams welke een wedstrijdbespreking houden voor een wedstrijd verzamelen zich eerst bij de ingang van het sportpark en gaan gezamenlijk naar binnen én gaan direct naar de locatie waar de bespreking plaats moet vinden. Je kan niet blijven kijken naar een andere training/wedstrijd omdat je dan worden gezien als toeschouwers.

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van vier personen ook voor de sport?
Nee. Sportbeoefening is hierop uitgezonderd. Een voetbalteam mag dus bij elkaar komen voor trainingen en wedstrijden. Voor en na afloop van de training/wedstrijd geldt de maximale gezelschapsgrootte van vier personen voor sporters vanaf 13 jaar.

Een ieder wordt verzocht na afloop van de training/wedstrijd zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten. Je kan dus niet blijven kijken naar een andere training/wedstrijd na afloop omdat je dan worden gezien als toeschouwers.

Is pers/media welkom bij wedstrijden op sportpark Schenk?
Ja. pers/media mag aanwezig zijn bij een sportwedstrijd. Zij worden niet gezien als toeschouwers, maar als beroepsgroep die dit werk op dat moment niet thuis kan doen. Juist nu publiek in deze tijd de wedstrijd op locatie niet kan volgen, is verslaggeving extra belangrijk. Lokaal, regionaal en landelijk. Zodra pers de reacties na afloop heeft opgehaald bij de trainer/speler geldt dat zij, net als spelers en begeleiders de sportaccommodatie verlaten.

Voor welke niet horeca activiteiten kunnen de verenigingen de kantine wel gebruiken?
De sportkantine kan gebruikt blijven worden voor verenigingsactiviteiten die ondersteunend zijn aan het voetbal. Denk hierbij aan:

  • Wedstrijdsecretariaat
  • Bestuurskamer
  • Operationeel commissie overleg
  • Eigen trainingen en cursussen (o.a. trainers, scheidsrechters)
  • Verenigingsrechtzaken (ALV’s etc.)

Hierbij is het uitgangspunt dat de horeca in de kantine gesloten blijft en er geen toeschouwers/publiek zich in de kantine begeven. Daarnaast gelden de algemene coronamaatregelen m.b.t. het aantal toegestane personen in binnenruimtes.