Vanaf 1 juli mogen sportkantines in Nederland weer open. Wij als kantinecommissie zijn hier erg blij mee. Vanaf zaterdag 4 juli gaat onze kantine iedere zaterdag open van 14.00 tot 17.00 uur.

Er geldt nog wel steeds dat iedereen de RIVM-richtlijnen dient na te leven. We doen aan al onze leden ook het dringende verzoek deze regels na te leven. Help het barpersoneel en de vereniging door je hieraan te houden. Bij controle van de gemeente loopt de vereniging het risico een boete te krijgen wanneer de regels niet worden nageleefd.

Hieronder de RIVM-regels waar iedereen zich aan dient te houden:

 1. De 1,5 meter afstand dient door iedereen ten allen tijde te worden nageleefd.
 2. Alle aanwezigen dienen de aanwijzingen van het barpersoneel en het bestuur op te volgen.
 3. Bij binnenkomst en na toiletbezoek is handen wassen verplicht.
 4. Bij verkoudheid, griepklachten of koorts wordt de toegang geweigerd.
 5. Spreek elkaar aan op naleving van de regels.
 6. Gasten moeten op een vaste zitplaats plaats nemen. Wisselen van zitplaats en staan is niet toegestaan.
 7. Gasten dienen de looprichtingen die met pijlen zijn aangegeven te volgen.
 8. Bij het bestellen aan de bar dient de 1,5 meter te worden gewaarborgd door achter de markeringen te blijven staan.
 9. Op elke tafels ligt de checklist met de vragen die aan de gasten gesteld worden m.b.t. gezondheid. Indien niet alle vragen met “Nee” kunnen worden beantwoord, dan dient de gast naar huis te gaan.
 10. Indien een gast zich na 2 waarschuwingen nog niet aan de regels houdt, wordt de gast verwijderd van het sportpark.
 11. Indien er herhaaldelijk overtredingen van de coronaregels zijn wordt de kantine door het bestuurslid van dienst gesloten. Iedereen dient dan het sportpark te verlaten.
 12. De openingstijden van de kantine in de maanden juli en augustus zijn iedere zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur.
 13. Vanwege de hygiëne schenken we alleen flessen en plastic bekers.
 14. Kaartspellen zijn niet toegestaan.