We bevinden ons momenteel in een bijzondere periode. Het coronavirus heeft impact op de hele samenleving en daarmee ook op de voetbalwereld. De maatregelen die we in onze vorige update hebben vermeld, zijn verlengd t/m 6 april. Ons sportpark is dus gedurende deze periode geheel gesloten.

De KNVB staat achter dit besluit en begrijpt tegelijkertijd dat dit grote impact heeft op amateurverenigingen. De KNVB stelt dan ook alles in het werk om verenigingen te ondersteunen in deze onzekere periode.

De komende periode houden we jullie op de hoogte van onze overwegingen en besluiten die wij als bestuur nemen.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar! Uiteindelijk is gezondheid het belangrijkste dat nu telt. Hopelijk kunnen we snel weer het normale (voetbal)leven met elkaar oppakken.

Ook voor de KNVB is het een uitdagende periode met op dit moment nog veel onzekerheden, onder meer over het verdere verloop van de competities. Ondanks deze onzekerheid wordt er op dit moment hard gewerkt aan het uitwerken van diverse scenario’s.

Onderstaand kan je informatie lezen over verschillende onderwerpen die de KNVB aan verenigingen verstrekt.


Competitie veldvoetbal (amateurvoetbal)

  • Hoewel er nog veel onduidelijk is, staat het vast dat het uitspelen van alle competities een uitdaging gaat zijn. We realiseren ons dat we de komende tijd ook veel inzet gaan vragen van clubs. We doen dan ook een beroep op ieders flexibiliteit om met elkaar tot een zo goed mogelijk vervolg van de competities te komen. Op dit moment geldt dat alles is uitgesteld t/m 6 april; voor daarna wordt gewerkt aan verschillende scenario’s. Streven hierbij is om de competities in de A-categorie helemaal uit te laten spelen (i.v.m. de bijbehorende promoties en degradaties). Voor de afloop van de competities in de B-categorie wachten we vooralsnog de verdere ontwikkelingen af. (De volgende teams van S.V. ’t Harde zijn categorie A: 1e / 2e / JO15-1. Alle andere teams zijn categorie B.)
  • Indien kort na 6 april (een deel van) de competities hervat kunnen worden, zal er in ieder geval in het Paasweekend geen dubbel programma ingepland worden.
  • Ons uitgangspunt is dat uiterlijk 30 juni de competitie eindigt. Dit i.v.m. de zomervakanties en de start en voorbereidingen op het seizoen 2020/’21.
  • Er is op dit moment geen datum bepaald waarop uiterlijk wordt besloten of de huidige competitie nog (geheel) kan worden afgerond. De ontwikkelingen volgen elkaar dermate snel op dat we hierbij handelen naar de informatie die op dat moment voorhanden is.
  • Nu al is duidelijk dat – zodra de competities weer worden hervat – we niet ontkomen aan het plannen van midweekse wedstrijden. Uiteraard proberen we, waar mogelijk, dit tot een minimum te beperken.
  • Wanneer de crisis lang aanhoudt bestaat de mogelijkheid dat de uiterste overschrijfdatum van 15 juni wordt verschoven.

KNVB-opleidingen

  • Alle KNVB-activiteiten, scheidsrechters- en bestuurdersopleidingen en bijeenkomsten zijn t/m 6 april afgelast of verplaatst. Volgende week hopen we meer informatie te kunnen geven over de scenario’s ten aanzien van het afronden van deze opleidingen.
  • Alle opleidingen en bijscholingen voor trainers zijn eveneens stopgezet. Dit betekent, dat o.a. nagedacht moet worden hoe omgegaan wordt met de afronding van de cursussen en hoe er wordt omgegaan met de situatie waarin trainers niet voldoende punten hebben kunnen halen om hun licentie verlengd te krijgen. Over oplossingen wordt in ieder geval ook met de belangenvereniging VVON geschakeld.

Accommodatiezaken
Alle sportaccommodaties en sportinrichtingen zijn gesloten voor publiek. Als groepen ondanks de sluiting alsnog gebruikmaken van de accommodatie van jouw vereniging moet de gemeente hierop handhaven. Bij overtreding van de maatregel kunnen zij een boete opleggen aan de overtreders op basis van de lokale noodverordening.


KNVB.nl/coronavirus
Op www.knvb.nl/coronavirus verzamelen we het laatste nieuws m.b.t. de gevolgen van het coronavirus voor het voetbal. Ook vind je hier onze Q&A en een verwijzing naar de Q&A vanuit het NOC*NSF. De Q&A’s worden regelmatig bijgewerkt dus houd deze pagina’s goed in de gaten.