Het bestuur van S.V. ‘t Harde wil u allen graag uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). 

De ALV is er voor alle leden van onze verenging. We willen alle leden dan ook betrekken op hetgeen er zich afspeelt binnen de club. Dat kan op diverse manieren, maar de ALV is daarvan het meest direct en algemeen. 

We zien een ieder dan ook graag op maandag 25 november 2019, aanvang 20.00 uur in de kantine.

Het bestuur