In 2007 werd er op sportpark Schenk voor het eerst een kunstgrasveld aangelegd door de gemeente Elburg. Kunstgrasveld was een onderdeel van de compensatie voor het inleveren van een half speelveld t.b.v. nieuw te bouwen MFC op sportpark Schenk. In deze jaren kregen veel verenigingen een kunstgrasveld en wij waren als vereniging erg blij met het kunstgrasveld, immers er kan dan bijna altijd getraind worden. Alleen bij hevige sneeuwval is spelen op kunstgras niet mogelijk. Een mooie vooruitgang voor ons sportpark.

De levensduur van zo’n kunstgrasveld is zo’n 10 tot 12 jaar. Dus het was inmiddels tijd dat het kunstgrasveld vervangen ging worden. Een paar jaar geleden kregen wij vanuit de gemeente al te horen dat vervanging van kunstgrasveld in de zomer van 2019 plaats ging vinden.

Begin 2018 zijn wij in gesprek gegaan met de gemeente Elburg over de te vervangen kunstgrasveld. Wij mochten als vereniging zelf type kunstgrasveld aangeven. Een kleine commissie binnen onze vereniging is begonnen met het inventariseren van goede kunstgrasvelden in onze omgeving. Daarbij kwamen 3 verenigingen nadrukkelijk naar voren. Bij deze 3 verenigingen hebben wij de gegevens van het kunstgrasveld opgevraagd. Uiteindelijk hebben wij toen 1 type kunstgras doorgegeven aan de gemeente Elburg. Onze type voorkeur qua kunstgras is door de gemeente meegenomen in het geschreven bestek voor de aanbesteding.

Ons gekozen type kunstgras is het uiteindelijk ook geworden, waarbij er een nog betere “vezeldichtheid” per cm2 is meegenomen. Dus kwalitatief nog beter.

Begin juli is de aannemer begonnen met het weghalen van het oude kunstgrasveld. Binnen 3 weken waren de werkzaamheden gereed en zijn wij als vereniging weer een nieuw kunstgrasveld rijker, met daarbij nieuw doelen / netten / hoekvlaggen en nieuwe netten in ballenvangers. Op dit moment moet er zoveel mogelijk op het veld gevoetbald worden, om de rubberen korrels goed te laten “inklinken”. Binnen 2 weken zal het veld officieel gekeurd worden en zullen wij het officiële certificaat voor ingebruikname ontvangen.

Als vereniging willen wij de gemeente Elburg bedanken voor de prima samenwerking! Proces is goed en voorspoedig voorlopen en wij zijn dan ook erg content met het nieuwe speelveld. De komende periode moet het veld zoals eerder aangegeven veel gebruik worden, zodat het binnen een aantal weken voldoende is “ingeklinkt” en de goede eigenschappen van dit nieuwe kunstgrasveld naar boven komen.

De laatste weken wordt er al volop gebruik gemaakt van het kunstgrasveld door leden en soms ook door niet leden. Helaas constateren wij dat er met regelmaat rotzooi op het veld wordt achter gelaten. Boodschap hierbij is dat als je gebruik maakt van het speelveld, je de doelen en rotzooi ook weer moet opruimen.

Verder willen wij een ieder veel plezier wensen op het nieuwe kunstgrasveld. Een verrijking voor ons mooie sportpark.