Maandag 17 juni vindt de voorjaarsledenvergadering plaats in de kantine van S.V. ‘t Harde. De vergadering zal om 20.00 uur beginnen. Tijdens de voorjaarsledenvergadering wordt de altijd vooruit gekeken naar het nieuwe seizoen. De begroting voor het komende seizoen wordt met elkaar vastgesteld en tevens presenteert het hoofdbestuur het nieuwe verenigingsplan. In dit verenigingsplan staan de doelstellingen voor het komende seizoen per commissie benoemd. Al met al een belangrijke vergadering waar u als lid van harte welkom bent!
Onderstaand de agenda:

1. Opening voorzitter
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vorige vergadering d.d. 5 november 2018
4. Inkomende / uitgaande stukken – Verenigingsplan

5. Aftreden bestuurslid leden: Lucinda van Egteren – Fieten – Geen nieuwe kandidaat gevonden, bestuursfunctie vacant.
6. Update doelstellingen 2019 hoofdbestuur
7. Pauze
8. Begroting 2019-2020
9. Jubilea
10. Rondvraag
11. Sluiting