Het hoofdbestuur organiseert een extra ledenvergadering op maandagavond 4 februari, aanvang 20.00 uur.
Deze avond heeft 1 hoofdonderwerp, namelijk de aanstaande verbouwing. Ook zal er een update gegeven worden over het vervangen van ons kunstgrasveld aankomende zomer. Zoals de meeste leden wel weten zijn wij gefaseerd bezig met het up-to-date maken van ons complex. De verbouwing is in 3 fases verdeeld.
Dit om de kosten behapbaar te houden en zo met de vrijwilligers rustig verder te bouwen aan onze accommodatie.
Bouwfase 1 is prima afgerond en met bouwfase 2 willen wij in februari gaan starten. Als deze bouwfase gereed is, dan zijn wij weer 3 nieuwe moderne kleedkamers rijker, tevens hebben wij dan weer een mooie grote verzorgingsruimte en een grote commissiekamer erbij. Op de ledenvergadering willen wij de bouwplannen en de planning presenteren aan de leden. Tevens willen wij als hoofdbestuur akkoord vragen aan de leden voor de financiële onderbouwing van dit plan. Komt allen op maandag 4 februari, onderstaand de agenda van deze avond:
Waar: Kantine S.V. ‘t Harde
Wie: Leden S.V. ‘t Harde
Aanvang: 20.00 uur

Agenda Algemene Ledenvergadering S.V. ’t Harde

Maandag 4 februari 2019, aanvang 20.00 uur

                                     

 1. Opening voorzitter
  John Reurink zal de algemene ledenvergadering openen middels een openingsspeech, incl. de algemene mededelingen.
 2. Vaststellen agenda
  Agenda van de algemene ledenvergadering zal voor definitief vastgesteld worden.
 3. Inkomende / uitgaande stukken
  * Aanvraag subsidie door S.V. ’t Harde van ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport.
  * Collegebesluit geldlening S.V. ’t Harde.
 4. Presentatie bouwplannen bouwfase 2
  * Bertus Jeensma zal de bouwplannen presenteren voor bouwfase 2.
 5. Planning bouwfase 2
  * John Reurink zal de conceptplanning presenteren.
 6. Financiële onderbouwing bouwfase 2
  * Erwin Nagelhout zal de financiële onderbouwing voor bouwfase 2 presenteren.
 7. Stemming financiële onderbouwing bouwfase 2
  * Michiel Vlijm zal stemmingsprocedure uitleggen en daarna overgaan tot stemming.
 8. Status vervanging kunstgrasveld
  * John Reurink zal update geven over het vervangen van kunstgrasveld op veld 2.
 9. Pauze
  * Er kunnen vragen voor de rondvraag ingediend worden bij Michiel Vlijm.
 10. Rondvraag
  * Vragen, welke zijn ingediend bij Michiel Vlijm, worden door het hoofdbestuur beantwoord.
 11. Sluiting
  * John Reurink zal de algemene ledenvergadering sluiten.