Reminder:

Zoals een ieder wel heeft meegekregen zijn wij gestart met de oliebollenactie i.s.m. onze trouwe sponsor bakkerij Grootkarzijn. Inleverdatum van de intekenlijsten hebben wij met een week verlengt. Wil een ieder zijn of haar lijsten inleveren op zaterdag 3 november in de kantine van S.V. ’t Harde? Wilco Palm zit aan de bar om de lijsten en het geld in ontvangst te nemen. Wilco zit er vanaf 9.30 uur tot 13.00 uur.

Zorg met elkaar dat wij deze actie tot een succes maken. De leden en kennissen van leden allemaal heerlijke oliebollen van Bakkerij Grootkarzijn en de netto opbrengsten zijn voor S.V. ’t Harde. De opbrengsten die wij hard nodig hebben voor het realiseren van onze toekomstige verbouwingen, waar wij dit seizoen alweer met fase 2 willen starten.