Frequente bezoekers van Sportpark Schenk zal het waarschijnlijk de laatste weken zijn opgevallen. In de beide ballenvangers achter de doelen op het hoofdveld zijn twee extra rijen rails voor sponsorborden aangebracht. Nadat de sponsorcommissie de laatste 2 jaar een behoorlijk aantal oude borden rondom hoofveld heeft vervangen ontstond de dringende vraag naar extra ruimte voor nieuwe bord- en pakketsponsoren. Deze ruimte is nu gecreëerd d.m.v. het aanbrengen van extra bordenrails in de beide ballenvangers. Hiermee is de capaciteit rondom het hoofdveld vergroot met ruim 100 meter.

In verband met deze uitbreiding was het echter wel noodzakelijk om de beide ballenvangers te voorzien van schoren. Hiervoor zijn in samenwerking met Topsponsor Adfence Hekwerken nieuwe constructies achter de ballenvangers aangebracht. Zeer recent is, door enkele vrijwilligers, de laatste hand gelegd aan het aanbrengen van de onderlinge verbindingen in deze schoor-constructies. Het bestuur en sponsorcommissie zijn zeer content met deze gerealiseerde uitbreiding van het reclamebordengilde en waarbij de dank uit gaat naar Topsponsor Adfence Hekwerken en de Gemeente Elburg voor de samenwerking. Speciale dank gaat uit naar de enthousiaste vrijwilligers die hun vrij uren hebben aangewend om deze belangrijke klus te klaren.

Inmiddels is in de nieuwe uitbreiding de eerste 30 meter nieuwe sponsorborden al weer aangebracht. Hiervoor bedankt S.V. ’t Harde deze nieuwe sponsoren nogmaals zeer hartelijk.

Door de uitbreiding is er nu weer volop ruimte voor nieuwe sponsoren om zich d.m.v. pakket- en/of bordsponsoring te presenteren op Sportpark Schenk. Heeft u met uw bedrijf ook belangstelling om sponsor te worden bij S.V. ’t Harde? Bekijk dan onze sponsormogelijkheden op www.svtharde.nl/sponsoring of neem contact op via sponsorcommissie@svtharde.nl