Donderdagavond 11 oktober jongstleden is er door 32 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ‘t Harde” in de gezellige en roovkvrije kantine op Sportpatrk “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ‘t Harde.

    Met de score van  5610 punten was Jan van Heerde die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 7 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: John Koning 5264, Brand Doornewaard 5255, Huib Bruuijnes 5133, Sienie Dunnik 5013, Gert Drost 5001, Anneke Koning 4960 en Teun van Dorp 4915.

    Donderdag 18 oktober aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe  leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.