Tijdens de najaar ledenvergadering kunnen de leden stemmen voor het toetreden van een 2-tal nieuwe bestuursleden, nl: Hans Timmers en Michiel Vlijm. Met beide heren zijn de laatste weken diverse gesprekken gehouden en beiden willen graag tot het hoofdbestuur toetreden.

Vorig jaar is Chris Huenestein gestopt als bestuurslid facilitair. Het afgelopen jaar heeft John Reurink deze bestuursfunctie erbij gedaan. Geen ideale situatie uiteraard, daarom zijn wij op zoek gegaan naar een goede opvolger voor Chris.

Hans Timmers loopt nu zo’n 10 jaar rond op sportpark Schenk. Als trotse opa kijkt hij veel wedstrijden van zijn kleinzoon Stan Timmers. Het afgelopen jaar heeft Hans al eens aangegeven dat hij een actieve rol wil spelen bij het opzetten van het 60+ voetbal. Zoals een ieder heeft gezien is dit proces perfect verlopen. Het 60+ team heeft een ruime bezetting en de mannen spelen elke week hun partijtje voetbal. Op deze manier raakte Hans meer betrokken bij de vereniging en voelt hij zich erg thuis bij S.V. ’t Harde.

Een aantal weken geleden zijn wij als bestuur het gesprek aangegaan met Hans of hij ook wat voelt voor de bestuursfunctie facilitair. Hans wilde eerst aanschuiven bij de diverse overleggen van de commissies, welke onder facilitair vallen. Zowel bij Hans als bij de vertegenwoordigers van de commissies is er een klik, zodat Hans niet langer hoeft na te denken en graag de bestuursfunctie facilitair wil vervullen.

René van ’t Goor zit nu ruim 2 jaar in het hoofdbestuur voor de functie voetbalzaken. In deze periode is René er achter gekomen dat hij toch liever op het veld staat als trainer, dan dat hij een bestuursfunctie vervuld. Voor ons geen probleem, maar dan moet er uiteraard een opvolger worden gezocht. Dit is een behoorlijke zoektocht geworden. Er hebben diverse gesprekken, met diverse kandidaten plaatsgevonden, maar het heeft nooit het gewenste resultaat opgeleverd. Gijs van de Ridder heeft als secretaris één commissie (TC) van René overgenomen het afgelopen seizoen.

Om op deze manier belangenverstrengeling te voorkomen. Zo is eigenlijk de laatste weken het balletje gaan rollen en is een goede kandidaat op het oog voor de functie secretaris. Met Gijs hebben wij al een prima secretaris in huis, maar Gijs is genegen om de functie voetbalzaken van René over te nemen. Hierdoor konden wij het gesprek met de nieuwe secretaris aangaan.

Michiel Vlijm heeft aan het einde van het afgelopen seizoen afscheid genomen als speler van het 1e elftal. Tijdens zijn afscheid hebben wij al met Michiel gesproken dat hij nu wellicht tijd heeft om zijn steentje bij te dragen aan de organisatie binnen S.V. ’t Harde. Michiel was als voetballer al snel, maar ook met het besluit om als nieuwe secretaris deel te nemen binnen het hoofdbestuur heeft niet veel tijd nodig gehad.

Wij zijn als hoofdbestuur zeer content met bovenstaande ontwikkelingen. De flexibiliteit van Gijs van de Ridder en het binnenhalen van twee capabele bestuursleden. Dit maakt dat wij met een voltallig hoofdbestuur het nieuwe seizoen ingaan. Dit is ook nodig met het vele werk dat weer verzet moet worden de komende tijd.

Zoals aangegeven moet de definitieve toetreding tot het hoofdbestuur geschieden via de ledenvergadering, welke nu op 5 november as geagendeerd staat. Tot deze tijd zullen beide heren volop meedraaien binnen het hoofdbestuur.