Afgelopen dinsdag is na een kort en hevig ziekbed ons bestuurslid Berend Bruijnes overleden. Berend was een bekend gezicht op ons sportpark, maar ook daarbuiten. Al meer dan 20 jaar was hij bestuurslid van de supportersvereniging “Groen-Wit”.

Elke zaterdag was Berend te vinden bij de wedstrijden van het eerste, maar ook de andere elftallen konden op zijn belangstelling rekenen. Op donderdagavond kroop hij graag in vaste hoekje van de kantine om daar met zijn vrienden het wel en wee van de club en de wereld door te nemen. Dat deed hij altijd op zijn scherpe en humoristische manier.

Iedereen kent Berend ook zeker van de poortverloting en het rad van avontuur. Berend was ook de handelaar van de supportersvereniging. Hij zorgde er altijd voor dat er prijzen waren. Ook was hij een van de initiatiefnemers van de bingo. In zijn eentje deed hij de voorbereidingen voor de bingo en ontving de bezoekers in de kantine.

Zijn grootste passie en klus binnen de supportersvereniging was echter wel de hemelvaartsmarkt. Al vanaf de eerste markt in 1988 was Berend betrokken bij de organisatie. De laatste 10 markten deed Berend de indeling van de kramen en zorgde hij voor de aanmelding van de standhouders zoals hij ook nog voor de afgelopen markt heeft gedaan. Ook stond hij ’s ochtends op Hemelvaartsdag al vroeg klaar om de standhouders te ontvangen.

Het deed Berend dan ook veel verdriet dat hij afgelopen donderdag wegens afnemende gezondheid niet aanwezig kon zijn op zijn 31e hemelvaartsmarkt. Maar dit nam niet weg dat hij zich er niet mee bemoeide. Ook vorige week wist Berend de andere leden van het bestuur nog haarfijn te vertellen wie er nog moesten betalen, hoe de kramen moesten staan en waar we allemaal op moesten letten. Aan de vele reacties die dag werd Berend niet alleen door ons enorm gemist, maar ook door vele bezoekers en standhouders.

Binnen het bestuur was Berend een verbindende factor. Een veel gestelde vraag door hem was dan ook. “Is dat echt nodig?” Op zijn kenmerkende scherpe manier kon hij zijn mening geven en met een dosis humor ook weer alles relativeren. Berend was een man van zijn woord, iemand waar je op kon bouwen. Als hij iets vond dan stond hij voor zijn mening en als hij iets zou doen dan wist je ook zeker dat het goed kwam.

We gaan Berend’s inzet, humor, passie maar zeker ook zijn kwaliteit om te genieten enorm missen!

Namens alle leden,
Bestuur supportersvereniging “Groen-Wit”