Na een zinderende strijd tussen alle aanwezige deelnemende koppels hebben Luuk Struik en Stan Timmers de junior Voetbalquiz gewonnen welke voor de tweede maal door S.V. ‘t Harde werd georganiseerd. De tweede prijs was voor het koppel Levi van de Berg en Johan Vlijm. Matté van der Vegte en Ties Mansholt gingen er met de derde prijs van door.

De quiz, gehouden op vrijdagavond 13 april j.l. stond bol van de spanning maar vooral de gezelligheid had de overhand. Naast de normale vragenronden was ook een kahootquiz een onderdeel van de avond. Deze werd gewonnen door Henk Timmer. Ook waren er diverse winnaars na een echte voetbalplaatjes-verloting. De jeugdige deelnemers genoten van de nodige frisdrank, gevulde koeken en chips. Uiteindelijk ging iedereen om c.a 20:30 uur zeer voldaan naar huis. Stan en Luuk beheren nu voor een jaar de fel begeerde wisselbeker welke ook volgend jaar weer een onderdeel van het prijzenpakket zal zijn.

De organisatie bedankt hierbij graag alle deelnemers voor hun deelname, alle toeschouwers voor hun aanwezigheid en de vrijwilligers voor hun inzet.