S.V. ’t Harde is blij met de vele vrijwilligers die onze mooie vereniging draaiende houden. De vereniging die steeds meer groeit. Een vereniging waar ook veel activiteiten georganiseerd worden. Activiteiten om een ieder thuis te laten voelen, maar ook activiteiten waarbij er geld verdiend wordt voor de vereniging. Broodnodige geldstromen om het voetballen voor een ieder toegankelijk te houden.

Vorig jaar hebben een aantal bestuursleden een presentatie gehouden voor de ouder(s) van de jongste jeugdteams. Daarbij is uitleg gegeven over de structuur van de vereniging en aangegeven dat wij als vereniging vrijwilligers nodig hebben. Door deze presentatie zijn er de nodige vrijwilligers bijgekomen. Sinds afgelopen zomer is de vrijwilligerscommissie actief bezig, alle vrijwilligers zijn in kaart gebracht en er is een plan opgesteld om meer vrijwilligers aan boord te krijgen. Al met al de nodige stappen vooruit.

Ondanks dat wij veel vrijwilligers hebben binnen de vereniging, willen wij graag gerealiseerd zien dat de werkzaamheden over meerdere schouders gedragen worden. Zo kan iedere vrijwilliger meehelpen, zonder dat het voor een ieder een zware belasting is. Helaas komen wij op cruciale plekken echt structureel tekort. Het gaat hierbij om de keuken- en kantinevrijwilligers op de zaterdag en de scheidsrechters op de zaterdag, cruciale functies binnen de vereniging. Dit is de reden dat het hoofdbestuur samen met de vrijwilligerscommissie besloten heeft om alle spelende leden (senioren) en alle ouders van de jeugdteams te bellen.

Een belpanel bestaande uit vrijwilligers van S.V. ’t Harde, heeft op maandag 28 en dinsdag 29 januari alle leden of ouders van jeugdleden gebeld. Er zijn in totaal 200 telefoontjes gepleegd. Tijdens deze belronde zijn er een 4-tal vragen gesteld. Wil jij bardiensten draaien op de zaterdag, wil jij keukendiensten draaien op de zaterdag, wil jij jezelf beschikbaar stellen als scheidsrechter? Mocht er op deze 3 vragen een “nee” geantwoord worden, dan werd er nog de vraag gesteld wat jij eventueel wel als vrijwilliger zou willen doen voor de vereniging. De resultaten zijn goed te noemen. De uitkomst is dat er 30 leden niet zijn bereikt, 81 leden hebben aangegeven niets te willen doen en 18 leden deden al vrijwilligerswerk, deze gegevens worden door de vrijwilligerscommissie verwerkt. Er zijn 71 leden die vrijwilligerswerk willen gaan doen! Veel urgente vacatures worden door deze toezeggingen nu ingevuld waar wij als vereniging erg blij mee zijn!
Met de leden die zich als vrijwilliger opgegeven hebben wordt de komende weken door de verantwoordelijke commissies contact opgenomen. Een ieder zal goed ingewerkt en begeleidt worden bij het werk waar ze zich voor opgegeven hebben. Zijn wij nu klaar met vrijwilligers werven als vereniging? Het antwoord is simpelweg: “nee”. Wij gaan over een aantal weken weer een belronde doen. De 30 personen die wij niet bereikt hebben gaan wij dan opnieuw benaderen. Ook de JO19 / JO17 spelers en MO17 speelsters worden benaderd. Verder gaan wij de niet spelende leden die nog geen vrijwilligerswerk doen bellen en ook de ouders / begeleiders van het G-team gaan wij bellen. Al met al weer een mooie groep waarbij wij weer kansen zien om vrijwilligers bij de vereniging te trekken.

Er is een grote groep mensen die niets voor de vereniging kunnen of willen doen. Zoals al besproken op de laatste ledenvergadering gaan wij kijken hoe wij als vereniging hiermee omgaan.
Voor de vrijwilligers van S.V. ’t Harde staat er aankomende vrijdag een mooi feest op het programma. In de kantine van ons mooie sportpark wordt het vrijwilligersfeest georganiseerd alle (nieuwe) vrijwilligers zijn vanaf 20.00 uur van harte welkom!