Donderdagavond 1 februari jongstleden is er door 32 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasklub “S.V. ’t Harde” in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Met de score van 5347 punten was Gerrit Wolf die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere 7 prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen:
Aart Krooneman 5064
Anneke Koning 5041
Arris Klein 5010
Gerrie Vinke 4978
Teun van Dorp 4972
Dirk Jan ter Velde 4936
Albert van Egteren 4882.

Donderdag 8 februari aanstaande is er weer klaverjassen in de gezellige kantine aan de Bovenweg 8 in ´t Harde, aanvang 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom.

Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost 038 8506316.