S.V. ‘t Harde vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Helaas komt
het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere
gevallen van seksueel ongewenst gedrag in de sport aan het licht.
Eén van de maatregelen die wordt aanbevolen door NOC*NSF en de KNVB ter preventie van seksueel
ongewenst gedrag is het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het invoeren van een
VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans
dat iemand die eerder in de fout is gegaan, een functie binnen de sport kan uitoefenen.
Het Bestuur van S.V. ‘t Harde neemt de veiligheid van de leden zeer serieus en heeft daarom
besloten om alle vrijwilligers die werken voor S.V. ‘t Harde, een VOG te verlangen. In juni 2017
is dit traject opgestart en zal gefaseerd worden uitgevoerd. Uiteraard wordt van iedereen
verlangd hier aan mee te werken.
De vertrouwenscommissie wil het volgende nog wel benadrukken: “Een garantie biedt de VOG
natuurlijk nooit, maar de drempel voor mensen met verkeerde intenties ligt hoger. Het heeft een
preventieve werking. Ouders, jeugdleden en potentiële jeugdleden kunnen er van uit gaan dat S.V. ’t
Harde alles doet om de jeugd onbezorgd te laten voetballen.”

Hoe het aanvragen in de praktijk werkt staat beschreven in de bijlage. Mocht je toch problemen hebben met het aanvragen van de VOG op de computer, vraag dan even hulp bij één van de bestuursleden of leden van vertrouwenscommissie.

Als eerste hebben de leden van het hoofdbestuur en de leden van de vertrouwenscommissie de VOG aangevraagd en ook allemaal gekregen. Vanaf deze maand starten we met de aanvragen van de VOG voor vrijwilligers. Je ontvangt dan een mail met een link om de aanvraag te doen.
In november starten we met alle trainers, leiders en assistent scheidsrechters.
In februari gaan we dan verder met de kantine vrijwilligers.
Vanaf april zullen alle overige vrijwilligers de aanvraag gaan doen.
Vanaf 2018 zal elke nieuwe vrijwilliger een VOG moeten aanvragen.
Een VOG is niet oneindig geldig. Na elke 3 jaar zal opnieuw een VOG moeten worden aangevraagd.
Nadat je de aanvraag hebt gedaan ontvang je vrij snel daarna per post de VOG. De VOG kan worden ingeleverd bij Albert van Os, Kiezelstraat 31.
Voor de duidelijkheid, er zitten geen kosten aan verbonden

Mocht je vragen hebben over de VOG, stel ze gerust aan één van de leden van de vertrouwenscommissie (Alie van ‘t Hul, Albert van Os of Ad Claassen)

VOG invul handleiding