De nieuwjaarsreceptie in de gezellig ingerichte kantine van S.V. ‘t Harde is druk bezocht. Vele leden, sponsoren en overige genodigden wisten de weg naar sportpark Schenk te vinden.

De voorzitter opende de avond met een toespraak waar het woord “trouw” centraal stond. Bij diverse situaties het afgelopen jaar blijkt dat het “trouw” zijn aan de club zorgt voor continuïteit en clubgevoel.

Om het woord trouw een gezicht te geven werden de twee langst nog in levende zijnde leden in het zonnetje gezet. Willem van ‘t Hul 69 jaar lid en Aaltman Leusink inmiddels 65 jaar lid kregen vanuit de vereniging een bos bloemen en beiden een actiefoto van hun vele werk als vrijwilliger. Willem kreeg tevens een elftalfoto van het 1e elftal uit 1957, waarop hij als aanvoerder met de kampioensbloemen staat. Aaltman kreeg een elftalfoto van het 2e elftal uit 1958, waarop hij als speler staat afgebeeld. Gerard Drenth, inmiddels 62 jaar lid kon helaas niet aanwezig zijn. De aanwezigen lieten door middel van hun applaus de waardering horen voor deze mannen.

Ook op sponsor gebied is het woord trouw van toepassing. Kraanverhuur T. Pater BV heeft zijn hoofdsponsorschap weer met 2 jaar verlengd. Het huidige contract loopt door tot het eind van dit seizoen. Met deze verlenging blijft Pater Kraanverhuur in ieder geval tot medio 2020 hoofdsponsor van S.V. ‘t Harde. Als vereniging zijn wij heel erg dankbaar voor zo’n trouwe hoofdsponsor! Theo Pater was zelf aanwezig en sprak de aanwezigen toe dat hij veel vertrouwen heeft in de club en bovenal in het 1e elftal en zijn staf. Mooie woorden van een trouwe hoofdsponsor.

Na het officiële gedeelte bleef het nog gezellig in de kantine.