Afgelopen maandag zijn er 3 jubilarissen gehuldigd tijdens de algemene ledenvergadering. De 4e jubilaris kon helaas niet aanwezig zijn.

Penningmeester Erwin Nagelhout is gehuldigd voor zijn 25 jarig lidmaatschap.
Astrid Kraak is ook 25 jaar lid. Helaas kon zij niet aanwezig zijn bij de huldiging.

2 leden zijn inmiddels 40 jaar lid van onze mooie vereniging: Jan de Putter en Johan Hut kregen een bos bloemen en een jubileumspeld opgespeld.

Voorzitter John Reurink had voor iedere jubilaris een persoonlijk woord waarbij de carrière binnen de vereniging werd toegelicht voor de aanwezige leden.

Er waren niet alleen jubilarissen die gehuldigd werden. Helaas werd er op de ledenvergadering ook afscheid genomen van bestuurslid facilitair: Chris Huenestein. Chris heeft zich vele jaren bestuurlijk ingezet voor de vereniging. Een mooie tijd vindt Chris, maar hij wil bestuurlijk een stapje terug doen. Dit betekent niet dat Chris stopt met zijn vrijwilligerswerk binnen de vereniging. Daar gaat hij gelukkig mee door. Na de lovende woorden voor Chris kreeg hij een warm applaus van de aanwezige leden. Applaus wat hij dik verdient!