Zoals bij velen bekend is Rabobank Noord Veluwe m.i.v. afgelopen seizoen hoofdsponsor geworden van de S.V. ’t Harde Jeugd. Bij aanvang van dit vorige seizoen werden al voor 6 teams Rabobank tenues in gebruik genomen. Nu, bij aanvang van seizoen 2017-2018, volgt daar de in gebruik name op van Rabobank tenues voor nog eens 5 teams en maar liefst Rabobank trainingspakken voor 10 jeugdteams. Als dank voor deze fantastische sponsoring voor de jeugd overhandigden Gijs van de Ridder (bestuur) Mark Timmers (sponsorcommissie) aan Bert van Dijk namens de Rabobank het mooie groen- witte S.V. ’t Harde shirt met daarbij een fraai boeket bloemen. Het bestuur van S.V. ’t Harde is de Rabobank Noord Veluwe zeer erkentelijk voor het gestelde vertrouwen en bedankt de Rabobank zeer hartelijk voor dit mooie sponsorschap S.V. ’t Harde Jeugd.

Al geruime tijd is de Rabobank nauw betrokken bij de voetbalvereniging uit ’t Harde. Hiermee laat de Rabobank ook zien dat zij al die jaren midden in de lokale samenleving staat. Vanaf 2017 verschuift de Rabobank haar accenten in sportsponsoring. De focus komt meer te liggen op de lokale sponsoring. Wij willen hiermee letterlijk nog dichter bij onze klanten komen te staan aldus Bert van Dijk. Rabobank Noord Veluwe is meer dan een bank alleen. Vanuit onze coöperatieve oorsprong staan we midden in de samenleving en zijn we betrokken bij onze omgeving. Naast onze bancaire dienstverlening ondersteunen we, via de Rabobank Clubkas Campagne en het Rabofonds Noord Veluwe, de lokale gemeenschap. Door sponsoring willen we verenigingen steunen om hun sportieve en maatschappelijke rol te kunnen vervullen. De projecten die wij als lokale bank ondersteunen, geven invulling aan onze maatschappelijke betrokkenheid. Samen de Noord-Veluwe sterker maken. We zijn blij om Hoofd Jeugdsponsor te zijn bij S.V. ‘t Harde”.