Hieronder volgt een overzicht met de agenda voor de Algemene Ledenvergadering van maandag 26 juni 2017. De vergadering vangt aan om 20:00 uur.

 • Opening voorzitter
 • Vaststellen agenda
 • Notulen vorige vergadering
 • Inkomende / uitgaande stukken
  – Verenigingsplan
 • Update doelstellingen hoofdbestuur 2017
 • Pauze
 • Begroting 2017 – 2018
 • Rondvraag
 • Sluiting